کامپوزیت بیتا

واکس رها کننده

محصولات

مواد رها کنندهمواد رها کننده جهت جلوگیری از چسیبدن رزین یا ژل کوت در تماس با قالب یا مدل از این مواد استفاده میشود. این مواد در دو شکل کلی،internal  (یعنی مخلوط با مواد شده و به سطح قالب حرکت میکنند) و external (  که با اعمال مستقیم آن به سطح از چسبیدن به آن جلوگیری میشود) وجود دارند. متداولترین رها کننده ها استفاده توام واکس های کارنوبا  با ماده بوجود آورنده فیلم جدا کننده یعنی پلی وینیل الکل یا همان PVA است ، گرچه رها کننده های نیمه دایم و فیلم های پلاستیکی رها کننده نیز استفاده میشوند .

 

 

Search